Individuele psychotherapie bij atelier Zin: voor wie?

Atelier Zin biedt psychotherapie aan voor (jong)volwassenen die (voornamelijk) kampen met chronische stressgerelateerde klachten, pijnklachten en/of vermoeidheidsklachten.

Je kan bij Atelier Zin terecht voor een individueel therapietraject, voor een groepsmodule (bijvoorbeeld psycho-educatie, mindfulness,…) of een combinatie van beide.

Voor je bij Atelier Zin kwam aankloppen, heb je vaak al een hele weg afgelegd. Je worstelt misschien al jaren met allerlei klachten en hebt hiervoor meerdere artsen en specialisten geraadpleegd. Er zijn waarschijnlijk een heleboel bijkomende onderzoeken gebeurd. Misschien kreeg je te horen dat er geen verklaring is voor je klachten. Of kreeg je een diagnose “opgekleefd” zonder een behandelplan. Of zei men dat je “er” maar mee moet leren leven. En uit eigen ervaring weet ik, dat doet pijn. Je voelt de grond onder je voeten wegzakken. 

Met Atelier Zin willen we een bijdrage leveren aan het opheffen van het taboe op stressgerelateerde klachten, pijnklachten en vermoeidheidsklachten. Het zit niet ‘tussen de oren’. Je bent niet zwak als het jou overkomt. Meer nog: er kan wel degelijk iets veranderen. Al gaat dat laatste niet vanzelf. Er is heel wat inzet voor nodig. Maar weet: je staat er niet alleen voor! Atelier Zin is er voor jou.

Hoe verloopt individuele psychotherapie bij atelier Zin?

In een eerste fase proberen we een zicht te krijgen op de klachten. Hoe zijn ze ontstaan? Wanneer heb je er meer of minder last van?,… Om een zo breed mogelijke kijk te krijgen,  betrekken we belangrijke derden bij deze bevraging.
Daarnaast brengen we de impact die de klachten hebben op je dagelijks leven in kaart. Chronische klachten zorgen dikwijls voor een achteruitgang in het dagelijks functioneren en in levenskwaliteit, wat gevolgen heeft voor je werk, je huishouden, je hobby, je gezin,… Vaak merken we naast de initiële klachten nog bijkomende moeilijkheden zoals bvb. gemoedsstoornissen, concentratiestoornissen, slaapstoornissen, weinig steun of begrip vanuit de omgeving, sociaal isolement,… Als klachten langere tijd aanhouden, loop je het risico om in een vicieuze cirkel te raken, die dan nog moeilijk te doorbreken is.
Tijdens de eerste fase kijken we eveneens naar de domeinen waar het wel nog goed loopt, naar de kwaliteiten waarover je beschikt. We bespreken de verwachtingen en bepalen behandeldoelen. 

Tijdens de behandelfase richten we ons veelal op het stabiliseren en/of verminderen van de chronische klachten en op het verbeteren van de levenskwaliteit.
Tijdens de behandeling werken we evidence-based en/of best-practice. We blijven nauw in contact staan met andere zorgverleners om een breed draagvlak te creëren voor de behandeling en om een zo groot mogelijk effect te hebben. Het is een actieve behandeling waarbij heel wat input en inzet van de zorgvrager nodig is. Zo wordt ondermeer gewerkt met huiswerkopdrachten. Ook hier is het van belang om andere betrokkenen bij te betrekken.

Af en toe nemen we de tijd om de behandeling te evalueren en indien nodig bij te sturen. Wanneer we merken dat onze behandeldoelen stilaan bereikt worden, begint de afronding. 

Welke therapie biedt atelier Zin aan?

Na de intakefase hebben we een zicht gekregen op wat er precies aan de hand is en waar we aan willen werken. Afhankelijk van de behandeldoelstellingen bestaat het therapeutisch aanbod uit psycho-educatie (het geven van uitleg over klachten en de effecten hiervan), individuele psychotherapie en/of groepsworkshops.

Bij atelier Zin is elke individuele behandeling zorg op maat van de cliënt. De therapeutische interventies zijn gebaseerd op  gedragstherapie en positieve psychologie. Zowel principes uit de cognitieve gedragstherapie als uit Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)  en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) komen aan bod.

Wil je meer informatie over wat atelier Zin voor jou kan betekenen?

Neem dan contact op via onderstaande knop.